Снимање звука, основни курс

mikrofoni2

Објашњен је настанак, природа и начини ширења звука. Обухваћен је процес дигитализације звука, рад А/Д и Д/А конвертера, атрибути снимка и разлике између компресованих и некомпресованих формата. Приказано је подешавање и правилан ниво сигнала при уснимавању. Објашњен и увежбан је практичан рад са различитим врстама микрофона, микрофонских претпојачавача, аудио интерфејса, теренског снимача и програма за снимање звука. Посебан нагласак је стављен на снимање гласа интервјуисане особе што је и окосница рада на пројектима ЦДС-а који се односе на документарне филмове. Вршено је вишеканално снимање са више различитих микрофона истовремено уз скретање пажње на неизбежно кашњење звука на даљим микрофонима и накнадни рад са таквим снимцима. Показан је и рад са тзв. пецаљком (boom pole) дужине 3,2 м.