Обрада звука, основни курс

Cubase1

Обрађено је подешавање нивоа и мешање више трака снимка како истог тако и различитих извора звука. Обављен је елементарни увид у ефекте и процесоре аудио сигнала и објашњена је разлика међу њима. Објашњена су својства динамике и фреквенцијског садржаја снимка. Савладани су основни елементи динамичке и фреквенцијске обраде сигнала. Посебна пажња је посвећена обради снимљеног гласа. Начињени су почетни кораци у заједничком раду гласа, пратеће музике и шумова на представљању одговарајућег значења у аудио-визуелном делу.