Базични технички елементи видео снимка

vinca01

Обрађени су технички аспекти дигиталног видео записа, почев од сочива камере и њеног сензора. Појашњени су појмови попут колор простора, резолуције, односа страна слике, односа страна пиксела, редоследа поља и броја сличица у секунди. Објашњени су различити формати фајла који се користе при снимању и конверзији као и њихова примена.