Постављање видео расвете, основни курс

svetlo1

Показан је утицај додатног осветљења на видео снимак. Показано и увежбано је постављање стандардне видео расвете у три тачке. Додавана су и још два расветна тела, једно иза и једно испред објекта снимања. Рађено је и коришћење зилбер бленде као помоћног светла и у ентеријеру и у екстеријеру.