Поставка и рад са камером, основни курс, први део

canon305

Вршено је правилно постављање камере уз пратећа објашњења о кадру, композицији кадра, плану, ракурсу, отвору бленде и жижној даљини објектива. Сваки план је сниман из три ракурса. Радило се и са различитим жижним даљинама објектива и објашњаване су разлике између широкоугаоних и теле објектива. Одређен третман је дат и ликовној композицији кадра, без кретања камере и објекта снимања. Уз сваки аспект рада је везивано значење које он има и утицај на целину филма.