Снимање пејзажа на Дунаву током летњих месеци

Dunav 300

На приобаљу Дунава, на потезу Винча – Гроцка обављено је снимање пејзажа за потребе документарног филма о Винчанској култури у доба неолита. Снимања Дунава ће бити настављена све док се не попуни одговарајући фонд видео снимака те врсте.