Семинари

У припреми је други део обуке волонтера

Припрема се материјал за други део семинара Поставка и рад са камером за волонтере ЦДС-а. Разматраће се кретања и положаји камере, објекта снимања и композиција кадра. Обрадиће се и практично руковање камером

Поставка и рад са камером, основни курс, први део

Вршено је правилно постављање камере уз пратећа објашњења о кадру, композицији кадра, плану, ракурсу, отвору бленде и жижној даљини објектива. Сваки план је сниман из три ракурса. Радило се и са различитим

Постављање видео расвете, основни курс

Показан је утицај додатног осветљења на видео снимак. Показано и увежбано је постављање стандардне видео расвете у три тачке. Додавана су и још два расветна тела, једно иза и једно испред објекта

Базични технички елементи видео снимка

Обрађени су технички аспекти дигиталног видео записа, почев од сочива камере и њеног сензора. Појашњени су појмови попут колор простора, резолуције, односа страна слике, односа страна пиксела, редоследа поља и броја сличица

Обрада звука, основни курс

Обрађено је подешавање нивоа и мешање више трака снимка како истог тако и различитих извора звука. Обављен је елементарни увид у ефекте и процесоре аудио сигнала и објашњена је разлика међу њима.

Снимање звука, основни курс

Објашњен је настанак, природа и начини ширења звука. Обухваћен је процес дигитализације звука, рад А/Д и Д/А конвертера, атрибути снимка и разлике између компресованих и некомпресованих формата. Приказано је подешавање и правилан

Почела обука волонтера

Центар за документаристику Србије је почео са обуком волонтера на снимању тона и слике. На почетку обуке полазници се упознају са правилном поставком микрофона, подешавањем нивоа аудио сигнала, елементарном обрадом звука, коришћењу