О нама

Бележење неког догађаја или појаве у савременом друштву, није могуће без коришћења аудио-визуелних средстава. Како би идеја и порука која се жели пренети била што убедљивије представљена и што боље прихваћена, нужно је такву сирову белешку обрадити на одређен начин уз помоћ знања и савремених технологија. Тако она постаје не само краткорочно средство преноса информације, већ остаје као траг једног времена и друштва у њему.

Након завршетка рада на документарном филму, он не губи вредност већ сутрадан, попут јучерашњих новина, већ му вредност расте јер постаје сведок времена, простора, људи и односа нашег света. Тако важност тачног и објективност представљања обрађене теме добија највиши значај. Не мањи значај се мора дати и представљању свих битних чинилаца који чине једну тему, без обзира на њихову евентуалну супротстављеност.

Учинити све што се може за сваковрсно побољшање живота не само свог и своје породице већ и људи у својој околини, нацији и држави па и шире, дужност је свакога од нас.

Руководећи се тим смерницама, решили смо да своја знања ставимо у службу рада на документовању стварности и то у разним облицима. У том раду, документарни филм сматрамо тренутно напогоднијим иако не и јединим средством бележења овог тренутка наше стварности. У облику Центра за документаристику Србије, радимо од оснивања, 9. маја 2011. године.